DYREKCJA

Dyrektor – mgr Zbigniew Miłoś (wychowanie fizyczne)

Wicedyrektor – mgr Jolanta Chudzik (język polski)

Wicedyrektor – mgr Elżbieta Purzycka – Bitner (przyroda)