Godziny pracy dyrekcji

Godziny pracy dyrekcji

Godziny pracy dyrekcji Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju w  roku szkolnym  2022/2023.

Zbigniew Miłoś – dyrektor

Dzień tygodnia Godziny  urzędowania
Poniedziałek 8.00 – 12.00
Wtorek 7.00 – 15.00
Środa 8.00 – 14.00
Czwartek 13.00 – 17.00
Piątek 8.00 – 15.00

Jolanta Chudzik – wicedyrektor

Dzień tygodnia Godziny  urzędowania       
Poniedziałek 7.00 – 15.00
Wtorek 8.00 – 12.00
Środa 11.00 – 15.00
Czwartek 8.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 14.00

 

Elżbieta Purzycka – Bitner – wicedyrektor

Dzień tygodnia Godziny urzędowania 
Poniedziałek 12.00-15.00
Wtorek 8.00-15.00
Środa 8.00-14.00
Czwartek 07.00- 14.00
Piątek 8.00 – 13.00

 

Istnieje możliwość umówienia się z dyrektorem szkoły w innym dogodnym dla rodzica terminie.

Dodatkowo dyrekcja szkoły często pracuje w soboty i niedziele ( rozgrywki piłki siatkowej, organizacja i nadzorowanie  imprez sportowych, spotkania z rodzicami uczniów mających zamiar kontynuować lub rozpocząć naukę w Zespole Szkół Mistrzoswa  Sportowego).