Godziny pracy dyrekcji

Godziny pracy dyrekcji

Godziny pracy dyrekcji Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju w  roku szkolnym  2021/2022.

Zbigniew Miłoś – dyrektor

Dzień tygodnia Godziny  urzędowania
Poniedziałek 8.00 – 14.30
Wtorek 8.00 – 12.30
Środa 7.00  – 14.00
Czwartek 8.30 –  12.30
Piątek 8.00 – 15.00

Jolanta Chudzik – wicedyrektor

Dzień tygodnia Godziny  urzędowania       
Poniedziałek 7.00 – 14.30
Wtorek 8.00 – 12.00
Środa 12.00 – 16.00
Czwartek 8.00 – 15.30
Piątek 8.00 – 14.00

 

Elżbieta Purzycka – Bitner – wicedyrektor

Dzień tygodnia Godziny urzędowania 
Poniedziałek 12.00-15.30
Wtorek 8.00-15.30
Środa 9.00-15.00
Czwartek 07.00- 14.00
Piątek 8.00 – 13.00

 

Istnieje możliwość umówienia się z dyrektorem szkoły w innym dogodnym dla rodzica terminie.

Dodatkowo dyrekcja szkoły często pracuje w soboty i niedziele ( rozgrywki piłki siatkowej, organizacja i nadzorowanie  imprez sportowych, spotkania z rodzicami uczniów mających zamiar kontynuować lub rozpocząć naukę w Zespole Szkół Mistrzoswa  Sportowego).