NAUCZYCIELE

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

mgr Cuber Joanna

mgr Grabowska Urszula

mgr Jaszczur – Szymoszek Monika

mgr Kaim Iwona

mgr Małecka Małgorzata

mgr Rajnysz Joanna

mgr Więtczak Anna

Pomoc nauczyciela:

mgr Gozdalska Agnieszka

mgr Mołdrzyk Katarzyna

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych:

mgr Brzeźny Ewa (historia, wos)

mgr Chudzik Jolanta (język polski; wicedyrektor)

mgr Lasota Iwona (język polski)

mgr Mazur Marzena (historia, wos)

mgr Pawlińska Barbara (język polski, wok)

mgr Pluskota Jolanta (język polski)

mgr Ruszke Agata (język polski)

mgr Siwek Agnieszka ( język polski )

mgr Werowska Joanna (historia, wos)

Nauczyciele matematyki:

mgr Korus Joanna

mgr Nejkauf – Właszczuk Angelika

mgr Mikołajek Monika

mgr Purzycka Barbara

mgr Tannenberg – Biber Maryla

mgr Wilk Iwona (+ szachy)

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych:

mgr Boraczewska Katarzyna (biologia)

mgr Fliśnik Daria (biologia)

mgr Gardian Iwona (biologia)

mgr Kruszczyk Robert (przyroda)

mgr Motyka Ewelina (informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, technika)

mgr Nowakowska Joanna (przedsiębiorczość)

mgr Purzycka – Bitner Elżbieta (przyroda; wicedyrektor)

mgr Słotwińska Anna (chemia)

mgr Starczewska Katarzyna (informatyka, technika)

mgr Szołonik Sylwia (fizyka)

mgr Zmuda Ilona (geografia)

Nauczyciele wychowania fizycznego:

mgr Czech Wojciech (trener hokeja)

mgr Bernacki Mariusz (trener hokeja)

mgr Błachut Parys

mgr Bodys Jarosław (trener siatkówki,  koordynator)

mgr Dudek Waldemar (taniec towarzyski)

mgr Gwóźdź Mateusz (trener siatkówki)

mgr Jabłońska Magdalena

mgr Kuśka Judyta

mgr Misiewicz Elżbieta

mgr Mączyński Rafał ( trener judo )

mgr Miłoś Zbigniew (dyrektor szkoły)

mgr Olszowska Małgorzata (wychowanie fizyczne, przedmioty artystyczne)

mgr Olszowska Marta (trener siatkówki)

mgr Olszowski Artur (trener siatkówki)

mgr Płaczek Przemysław (trener siatkówki)

mgr Płaszczyńska Marta

mgr Sikora Jacek (trener siatkówki)

mgr Sobina – Ryszka Wioletta

Nauczyciele języków obcych:

mgr Krusal Joanna (język angielski)

mgr Mazur Sabina (język angielski)

mgr Mularczyk Karina (język niemiecki)

mgr Piechaczek Ewa (język angielski)

mgr Pietryka-Radajewska Nadia (język angielski)

mgr Sosna Magdalena (język niemiecki)

Nauczyciele przedmiotów artystycznych:

mgr Bień Małgorzata (bibliotekarz, plastyka)

dr Słyk Urszula (muzyka)

Nauczyciele religii:

mgr Bakalarczyk Alicja (religia)

mgr Kiełbasa Alicja (religia, biblioteka)

mgr Fenisz Marek (ksiądz wikary)

Doradztwo zawodowe:

mgr Włoch Iwona

Pedagodzy szkolni:

mgr Hanczko Adrianna

mgr Włoch Iwona

Zajęcia rewalidacyjne:

mgr Kraus Barbara

mgr Kasprzak Gabriela

Świetlica – wychowawcy:

mgr Górak Monika

mgr Wysocki Piotr

Internat:

mgr Skromblewicz Urszula