OFERTA SZKOŁY

OFERTA SPORTOWA SZKOŁY

Zespoł Szkół Mistrzostwa Sportowego prowadzi szkolenie w:

 • klasach mistrzostwa sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego ( piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, judo dziewcząt i chłopców).
 • klasach mistrzostwa sportowego w VI Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego (dziewcząt).

Uczniowie uczący się w klasach mistrzostwa sportowego reprezentują Jastrzębski Klub Siatkarski Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

Jesteśmy Siatkarskim Ośrodkiem Szkolnym

Polskiego Związku Piłki Siatkowej ( dziewcząt)

Dla uczniów spoza terenu naszego miasta
szkoła zapewnia internat.

Nasza szkoła zapewnia uczniom wszystkich klas:

 • zdobywanie wiedzy i umiejętności pod kierunkiem wysoko wykwalifikowanej kadry,
 • zaplecze sportowe – dwie sale gimnastyczne, boisko, salka fitness, siłownia,
 • zajęcia sportowe prowadzone przez trenerów piłki siatkowej, judo
 • dwie sale komputerowe,
 • pracownie przedmiotowe,
 • naukę języków obcych na wysokim poziomie /język angielski, język niemiecki w LO/,
 • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych /koła zainteresowań/,
 • bogaty księgozbiór zebrany w dwóch bibliotekch,
 • opiekę świetlicy szkolnej, obiady w stołówce szkolnej w godzinach od 7.00 do 16.00,
 • zajęcia w świetlicy środowiskowej,
 • organizację ciekawych wycieczek przedmiotowych i turystycznych,
 • możliwość uczestnictwa w zajęciach korekcyjnych,
 • konsultacje dla uczniów /w każdy czwartek / oraz dla rodziców /w pierwszy wtorek miesiąca/,
 • możliwość kontroli ocen poprzez dziennik elektroniczny.