PRACOWNICY ADMINISTRACJI

mgr Joanna Nowakowska (główna księgowa)

mgr Mazur Aleksandra (kierownik gospodarczy)

Dorota Bachlaj ( sekretarka)

Masłowska Aleksandra (sekretarz)