ŚWIETLICA SZKOLNA

Nauczyciele świetlicy wspierają rodziców w pełnieniu funkcji
opiekuńczo – wychowawczych w godzinach od 7.00 do 16.30.

W naszej świetlicy w każdym miesiącu, dzieci uczestniczą w ważnych wydarzeniach zgodnych z kalendarzem. Wychowawcy pomagają dzieciom w odrabianiu zadań domowych, nauce czytania, dbają o kulturę słowa oraz spożywania posiłków, eliminują wszelkie objawy agresji, współpracują z rodzicami, dyrekcją szkoły, nauczycielami, pedagogami.