SAMORZĄD SZKOLNY

Skład samorządu

Nowy skład samorządu uczniowskiego …

W roku szkolnym 2020/2021 pod okiem opiekunów: Adrianny Hańczko, Joanny Krusal, Nadii Pietryki – Radajewskiej oraz Anny Więtczak i Moniki Miłołajek, interesy uczniów reprezentował będzie Samorząd Uczniowski w składzie:

PRZEWODNICZĄCA ZSMS:
Kałużna Wiktoria

szkoła podstawowa:
Pilawska Magdalena – przewodnicząca
Nowakowska Milena – z-ca przewodniczącej
Matloch Agnieszka – sekretarz
Muszyńska Maja – koordynator
Szajter Aleksandra – skarbnik

liceum:

Ostrowska Wiktoria – przewodnicząca
Onak Jakub – z-ca przewodniczącej
Kupka Olwia – sekretarz
Mrula Mikołaj – koordynator
Olszanecka Julia – skarbnik

To będzie dobry rok!

Nasze działania

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis vehicula porttitor diam, nec egestas metus aliquam id. Vestibulum malesuada sagittis urna, et volutpat urna porttitor nec. Ut condimentum turpis id est maximus imperdiet. Etiam sed eleifend purus. Proin at placerat felis, eget rhoncus dolor. Maecenas eget magna viverra tellus posuere mattis in vitae felis. Vestibulum eu quam vitae ipsum bibendum venenatis. Vivamus a justo vestibulum, vehicula turpis eu, imperdiet felis. Aliquam eu massa laoreet diam suscipit iaculis vitae ut enim.

Regulamin wyboru samorządu

Regulamin wyborów do Samorządu Uczniowskiego
w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu – Zdroju

1. Wybory do Samorządu Szkolnego odbywają się w II połowie września, przeprowadzane są wśród uczniów klas 4- 6 szkoły podstawowej i liceum. Spośród kandydatów wyłoniony zostanie Przewodniczący, Zastępca oraz Skarbnik.

2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.
W wyborach biorą udział uczniowie klas 4 – 6 szkoły podstawowej i liceum.

3. Zgłaszanie kandydatów:

a) do Samorządu Uczniowskiego może kandydować uczeń klas 4-6 szkoły podstawowej i liceum zgłoszony indywidualnie lub przez grupę uczniów, który ma:

– minimum zachowanie dobre,

– dobrą frekwencję,

– osiąga zadowalające wyniki w nauce,

– opracowany program wyborczy.

b) Termin zgłaszania kandydatów jest ogłoszony w harmonogramie wyborów.

4. Każdy kandydat ma prawo do przeprowadzenia kampanii wyborczej, której koszt ponosi indywidualnie. W ramach kampanii wyborczej dopuszcza się :

a) rozdawanie ulotek,

b) wywieszanie plakatów w wyznaczonych do tego celu miejscach,

c) organizowanie spotkań przedwyborczych z kandydatami podczas przerw oraz na godzinach wychowawczych za zgodą wychowawcy klasy.

5. Wybór Opiekunów Samorządu Uczniowskiego:

a) na liście wyborczej znajdują się nazwiska nauczycieli ZSMS,

b) nazwiska ułożone są zgodnie z kolejnością alfabetyczną,

c) opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostaje dwóch nauczycieli, którzy otrzymali największą liczbę głosów,

d) ostateczną decyzję o kandydatach wśród nauczycieli podejmuje dyrekcja szkoły po uwzględnieniu czynności dodatkowych wykonywanych przez poszczególnych nauczycieli,

6. Przebieg wyborów:

a) za zgodą nauczycieli kandydaci mają możliwość bezpośredniego zaprezentowania swojego programu wyborczego, podczas spotkań na godzinach wychowawczych,

b) głosowanie odbywa się w czasie zajęć edukacyjnych w szkole
w wyznaczonym wcześniej dniu,

c) uprawnieni do głosowania są uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej
i liceum,

d) wybory przeprowadzane są po poprzedzającej je ciszy przedwyborczej (1 dzień),

e) głosowanie odbywa się w sposób tajny, równy i powszechny poprzez oddanie głosu na jednego kandydata spośród uczniów i nauczycieli,

f) jeden uczeń może oddać 2 głosy – jeden na Przewodniczącego, drugi głos na nauczyciela – Opiekuna Samorządu,

g) głosy oddawane są na rozdanych wcześniej i opieczętowanych kartkach,

h) głosy wrzucane są do zaplombowanej urny, która przenoszona jest
z klasy do klasy przez komisję wyborczą,

7. Oblicznie głosów, ogłaszanie wyników:

a) z przebiegu głosowania sporządzony jest protokół,

b) wyniki są podane do publicznej wiadomości,

c) aby uznać wybory za ważne musi zostać spełnione mnimum
50% frekwencji uprawnionych do głosowania,

d) za wybranych członków samorządu uczniowskiego uważa się tych, którzy otrzymali najwyższą liczbę głosów.

8. Kadencja nowego Samorządu trwa rok szkolny, czyli od września do końca czerwca.