REKRUTACJA

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Regulamin rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej nr 3
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
(klasy mistrzostwa sportowego).

Regulamin rekrutacji do klasy IV Szkoły Podstawowej nr 3
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
(klasy mistrzostwa sportowego).

Regulamin rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej nr 3
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
(klasy ogólne).

REKRUTACJA DO LICEUM

Regulamin rekrutacji do klasy I VI Liceum ogólnokształcącego o profilu piłka siatkowa dziewcząt i hokej chłopców.