REKRUTACJA

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Rekrutacja do klasy I i IV Szkoły Podstawowej nr 3
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
(klasy mistrzostwa sportowego).

Regulamin rekrutacji do klasy I i IV Mistrzostwa Sportowego
zawiera wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 3
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej nr 3
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
(klasy ogólne).

Regulamin rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej nr 3
zawiera kartę zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej nr 3
oraz wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej nr 3.

REKRUTACJA DO LICEUM

Prowadzimy rekrutację na rok szkolny 2022/2023 do klasy I o profilu:

– piłka siatkowa
– hokej
– judo

w VI Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego
*szkoła bierze udział w rekrutacji elektronicznej

Rekrutacja do klas pierwszych VI Liceum Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju